header banner
Default

50 arbeidere er tilgjengelige Det er slik Norges største datasenter skal drives


På Heggvin mellom Hamar og Løten reiser svære, grønne haller seg på rekordtid.

Her har Green Mountain gått høyt ut fra start. De har lovet minst 350 faste ansatte på fulltid på det som blir Europas største datasenter av sitt slag.

Selskapet er så sikre på stillingene at det er avtalefestet at de må betale 100.000 kroner i bot for hver datajobb som ikke kommer.

Nå som den første bygningen er innflyttingsklar – hvordan ligger de an til å innfri løftene?

Full drift til vinteren

VIDEO: - 50-åringen ser fantastisk ut i badedrakt
Se og Hør Norge

Knapt ett år etter at Hamar og Løten sa ja til datasenteret, er de første ansatte på plass. Nå starter arbeidet med å gjøre den første datahallen klar. 3000 serverstativ skal inn i bygget i februar.

Så er det datahall nummer to sin tur ved påsketider, og den tredje til sommeren.

Før Green Mountain startet arbeidet på Heggvin, var området dekket av skog og mark.

Foto: Hamar kommune

Mars 2023, halvt år etter at lokalpolitikerne på Løten og Hamar sa ja til datasenteret, var en halv bygning på plass.

Nå inntas den første bygningen av de første, faste ansatte som skal jobbe med driften på stedet.

Foto: Reidar Gregersen

Regiondirektør i Green Mountain Innlandet, Are Koppang, er trygg på at det blir vel 70 faste ansatte per bygg.

Hver bygning vil ha tre etasjer. Den samlede gulvflaten per bygg er på 6000 kvadratmeter. Det tilsvarer nesten en hel fotballbane.

– Se for deg at alle gulvene skal holdes rene 24/7. Det er litt av en jobb.

Regiondirektør i Green Mountain Innlandet, Are Koppang

Green Mountain investerer 15 milliarder kroner i Heggvin, og sier de har brukt vel 60 prosent av midlene til nå. Medregnet TikToks oppjusterte investeringer er det snakk om cirka 37 milliarder kroner til sammen, ifølge regiondirektør Are Koppang i Green Mountain Innlandet.

Foto: Reidar Gregersen

Det å passe på at datakraften som sørger for video­innholdet til TikTok er stabil, handler om å være klar for alt som kan skje.

  • Green Mountain har ansvar for infrastrukturen, og ansetter ekspertene på alle systemer i og rundt bygningene.
  • Heggvin blir døgnbemannet. Green Mountain har avtale med CBRE som rekrutterer og ansetter teknikerne på «gulvet».
  • Green Mountain har også avtale med sikkerhetsselskapet Avarn Securities.

Så langt er vel 50 stillinger til driften besatt, sier Koppang. Ansettelsene står Green Mountain og CBRE for. Sikkerhets- og rengjørings­personell kommer i tillegg.

Arbeidsgiver: TikTok

VIDEO: Slik er en dag på sesjon
Forsvaret

Og svaret på det store spørsmålet, om TikTok faktisk skal ha egne ansatte på Heggvin, er ja.

Ifølge Koppang er det delvis kinesiskeide selskapet i samtaler med ulike selskaper for å starte rekrutteringen.

NRK forklarer

Hva er et datasenter?

VIDEO: Skipet rett inn i fjellet
iNorge

Hva er et datasenter?

Et sted der datainformasjon samles

VIDEO: Video 50 Lyst til eller lyst på?
Norsklærer Karense

Et datasenter er en installasjon hvor digitale tjenester produseres, prosesseres og lagres. Størrelsen kan variere fra et rom med et fåtall rack til store haller med hundrevis av utstyrsskap.

Hva er et datasenter?

Mange ulike typer

VIDEO: Kan Mads tjene 50 kr?👀🎯
Tømrermester Løje Aps

Det finnes både private og kommersielle datasentere i Norge og ute i verden.

Hva er et datasenter?

Skal være sikkert

VIDEO: Tiss i fart - Ta toget - NSB
NSB

Hensikten med et datasenter er sikker, stabil og kostnadseffektiv skalaproduksjon som i stor grad baserer seg på gjenbruk, det vil si en deler på fellestjenester for å redusere produksjonskostnadene, ifølge Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Hva er et datasenter?

Skal være kraftsentere

VIDEO: wottan storm R 300 KIT Malossi @WottanMotorOficial @malossispayt @lorelimotors
Erald Dushku

Regjeringen omtaler norske datasenter som bærekraftige digitale kraftsentre og sier at datasentre er en av flere sentrale brikker i den digitale økonomien.

– Når vi er i mål med tre bygg, er vi over 200 ansatte totalt. Da vil TikToks ansatte utgjøre 60-pluss personer.

Avtalen mellom Green Mountain og TikTok er nemlig tre bygg i datasenteret i første omgang. TikTok har en opsjon på ytterligere to.

Koppang ønsker ikke å forskuttere noe, men sier det ikke er noen hemmelighet at TikTok har gitt uttrykk for at de vil bygge de siste to bygningene.

Næringsplass med grønne bygninger - Heggvin næringspark der Green Mountain bygger datasenter for TikTok

I sommer fikk Green Mountain sikkerhetsklarering fra regjeringen, og dermed ja til å huse TikTok. De blir eneste kunde på datasenteret på Heggvin.

Foto: Reidar Gregersen

Og TikTok har, ifølge Koppang, hastverk.

– De presser oss på å bli ferdig så fort som mulig. Så det er et trøkk, det skal jeg love deg.

NRK har vært i kontakt med TikTok Norden. De har ikke ønsket å kommentere saken.

Konkurranse om arbeidskraft

VIDEO: "Tjukken" og "Lillemor" tisser på hver sin flaske!
Se og Hør Norge

Koppang sier at det har gått «overraskende bra» å skaffe de første ansatte.

Men etter hvert vil rekrutteringen bli vanskeligere, tror Bjørn Cirkus Wiik. Han er konserndirektør for kommersielle aktiviteter i bemannings- og rekrutteringsbyrået Adecco.

De jobber ikke med Green Mountain eller TikTok, men har erfaring med tilsvarende rekrutteringsjobber for datasentre i Sverige.

Wiik påpeker at lav arbeidsløshet, stramt arbeidsmarked og lite arbeidsinnvandring til Norge gjør at det er underskudd på arbeidskraft. På lang sikt må Green Mountain og TikTok løfte blikket utenfor landets grenser, mener Wiik.

Bjørn Wiik

Operatørene innenfor datalagring vil være utsatt for lønnsomhetspress, mener Bjørn Cirkus Wiik i Adecco. – Det betyr mange ufaglærte medarbeidere som betyr stort press på lønnsnivåene. Da er det vanskelig å skaffe kompetente folk som vil flytte på seg.

Foto: Adecco

– Det vil gi store ringvirkninger for hele regionen om de lykkes med rekrutteringen. Samtidig må man huske at de fisker arbeidskraft i den samme dammen som lokale bedrifter.

Wiik viser til Navs bedriftsundersøkelse fra mai, der én av fire bedrifter i Innlandet sier de har problemer med å rekruttere nok arbeidskraft. Det vil også komme svært stor markeds­konkurranse fra utlandet innen datalagring og batteriproduksjon, sier Wiik.

MDG: – Så langt så bra

VIDEO: Video 41 Hvordan bruker vi IKKE på norsk. A1-B2 nivå
Norsklærer Karense

– Vi forventer at Green Mountain leverer på det de har sagt. Så langt ser det bra ut, sier Jon Lurås i Miljøpartiet De Grønne i Løten når han får høre at 50 ansatte er på plass.

Han påpeker at MDG er glade for arbeidsplassene, men ikke at strømbruken går til TikTok.

– Her må nasjonale myndigheter sørge for at strømmen vår går til ordentlige ting i fremtiden.

Jon Lurås mdg løten

Jon Lurås i Miljøpartiet De Grønne i Løten heier på arbeidsplassene, men ikke på eieren av serverne som skal inn på datasenteret. – TikTok er jo et firma som ikke er helt forenelig med våre verdier, sier han.

Foto: Reidar Gregersen

– Setter Hamar på kartet

VIDEO: Video 56 B1-B2 nivå: plassering av adverbialer i SOM og AT setninger
Norsklærer Karense

Hamars nybakte ordfører Vigdis Stensby (BBL) på sin side mener etableringen handler om å bidra til viktig infrastruktur i samfunnet.

– Uten datalagringssenter, ingen fart på digitaliseringen. Et sted må vi lagre data, så dette er noe Norge trenger.

Vigdis Stensby

Ordfører i Hamar, Vigdis Stensby (BBL), mener mange næringslivsaktører har fått med seg det gode samarbeidet mellom Løten og Hamar kommuner for å få datasenteret raskt på plass.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

Å satse på datasentre i Norge er å foredle norsk kraft på norsk jord, sier Are Koppang i Green Mountain.

– Vi skaper arbeidsplasser i et internasjonalt ekstremt raskt voksende industri her i Norge, i stedet for å sende kraften på kabler ut av landet.

Sources


Article information

Author: Stephanie Woods

Last Updated: 1700093882

Views: 960

Rating: 3.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stephanie Woods

Birthday: 1979-09-28

Address: 245 Mitchell Knolls Apt. 321, Monroeview, DC 74099

Phone: +3909884297603159

Job: Phlebotomist

Hobby: Photography, Robotics, Geocaching, Poker, Tea Brewing, Metalworking, Scuba Diving

Introduction: My name is Stephanie Woods, I am a brilliant, artistic, spirited, ingenious, dazzling, exquisite, skilled person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.