header banner
Default

Bankalar, kredi çeken kişilere "Dövize, kripto paraya gitmesin" taahhüdünü veriyor


Türk Lirası cinsi kredi çekenlerin döviz, kripto para veya hisse senedi almasını engellemeleri için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan uyarı alan bankalar, müşterilerine taahhütname imzalatmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ortaya attığı Çin tipi ekonomi modeli doğrultusunda Merkez Bankası eylül ayından bu yana politika faizini 500 baz puan indirmiş, uzmanların anlam veremediği bu süreçte enflasyon fırlarken, TL’de görülmemiş değer kayıpları yaşanmıştı.

Erdoğan da hafta başında yeni ekonomik tedbirleri duyurmak zorunda kalmış, bu kapsamda TL cinsi mevduat sahiplerine kur farkı ödeneceğinin duyurulmasının ardından avro ve dolarda büyük düşüş görülmüştü. Uzmanlarsa dövizdeki düşüşü ‘arka kapıdan’ dolar satışına bağlamış, ‘kur korumalı TL’ adımınıysa ‘örtülü faiz artırımı’ olarak değerlendirmişlerdi.

BDDK’da çekilen kredilerin yabancı para cinsi yatırımlara veya başka alanlara aktarılmaması için bankaları uyarmış, ‘döviz kurundaki olumlu seyri manipüle etmeye çalışanlar’ hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirmişti.

Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk’ün haberine göre bazı özel bankaların ticari krediler, kamu bankalarıysa tüketici kredilerinde de taahhütname imzalanmasını şart koşuyor.

Bunu imzalayan müşteriler, kullandıkları krediyle ‘amacına aykırılık teşkil eden işlemleri yapmayacağını’, tespiti halindeyse ‘bankayı sorumlu tutmayacağını’ kabul etmiş oluyor.

Taahhütnamede bankanın kredi için belirlediği kullanım amacına aykırılık teşkil eden işlemler şöyle sıralanıyor: Döviz ve altın alım işlemleri, vadeli mevduat, repo, hisse senedi gibi finansal getiri sağlamaya dönük yatırımlar, vadesi gelmemiş diğer kredi risklerinin kapatılması, yurt dışına transfer yapılması ve kripto varlıklara veya sermaye piyasası dışına aktarılması.

BDDK bankaları uyardı: Krediler kriptoya akmasın

VIDEO: BANKALAR KREDİ ÇEKEN MÜŞTERİLERİNE 'DÖVİZ ALMAYACAĞIM' TAAHHÜTNAMESİ İMZALATIYOR
Halktv

Sources


Article information

Author: Caitlin Johnson PhD

Last Updated: 1700068082

Views: 672

Rating: 4.3 / 5 (75 voted)

Reviews: 97% of readers found this page helpful

Author information

Name: Caitlin Johnson PhD

Birthday: 1989-05-31

Address: 95521 Jones Pines, Onealside, WV 85424

Phone: +3760809168114703

Job: Chemical Engineer

Hobby: Camping, Crochet, Mountain Climbing, Pottery, Beer Brewing, Amateur Radio, Card Games

Introduction: My name is Caitlin Johnson PhD, I am a Gifted, proficient, accomplished, daring, dear, courageous, rare person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.