header banner
Default

Volgens een politieke expert is Wereldoorlog 3 begonnen


De Amerikaan Gerald Celente is een zeer ervaren expert op het gebied van geopolitiek. In een Youtube video uitte hij op vrijdag zijn zorgen over de huidige geopolitieke situatie. Hij meent dat er nog veel zwaardere tijden op komst zijn. Wat zou dit voor bitcoin (BTC) betekenen?

📈 Bitcoin mining: Veilig thuis, geen technische kennis nodig! Advertentie Rollman Mining

Begin van derde wereldoorlog?

VIDEO:

Celente sprak uiteraard over het conflict tussen Israël en Palestina, maar ook het conflict in Oekraïne en de macro-economische situatie passeerden de revue. Hij geeft aan zich hele grote zorgen te maken en meent dat de wereld op de afgrond van een catastrofaal evenement staat.

Ook denkt hij dat de oorlog in Oekraïne daadwerkelijk het begin van de derde wereldoorlog markeert en dat we in de toekomst meer conflicten zullen zien.

“Ik moet dit bekennen. Ik ben al 44 jaar actief in dit wereldje en ik heb me nog nooit meer zorgen gemaakt over wat er in de wereld gebeurt dan nu. We zijn op een kritiek moment, en als er niet snel iets verandert, zal dit het einde van leven op aarde betekenen want dit escaleert tot iets wat ik nog nooit heb gezien. De derde wereldoorlog begon met de Oekraïnse oorlog.”

Harde taal van de geopolitieke expert dus. Niet alleen militaire conflicten baren Celente zorgen, ook de globale economie staat onder druk, meent hij. Schulden, rentes en inflatiecijfers rijzen namelijk de pan uit. 

Wat betekent dit voor Bitcoin (BTC)?

VIDEO:

Hij noemt onder andere de NASDAQ, die al 10 procent daalde. Dit is pas het begin van alle ellende, zegt Celente.

Ongetwijfeld een zeer pessimistische visie, maar het is zeker een standpunt dat wordt gedeeld. De macro-economische cijfers liegen niet en ook de toename van militaire conflicten kan niemand ontgaan zijn.

Wat betekent dit voor crypto? Volgens experts is geopolitieke en economische onrust het perfecte recept voor goud en bitcoin. Goud is een klassieke inflatiehedge maar ook bitcoin begint zich langzamerhand op de kaart te zetten als digitaal goud. Daar kun je hier meer over lezen.

Help ons en stem op Crypto Insiders!

VIDEO:

Het zal je niet ontgaan zijn, we hebben een volledig nieuwe website, met een sterke focus op jou; de lezer. Vlak na de lancering hoorden we dat we genomineerd zijn voor een publieksprijs.

Het betekent veel voor ons als jullie even op ons stemmen, stemmen duurt een minuut – we beloven dat het het waard zal zijn. Stemmen doe je hier!

Sources


Article information

Author: Colleen Murphy

Last Updated: 1699894322

Views: 653

Rating: 4.8 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Colleen Murphy

Birthday: 2011-01-23

Address: 662 Tanya Rapid Apt. 666, Williamsside, KY 38658

Phone: +3884276213275423

Job: Dietitian

Hobby: Tea Brewing, Golf, Archery, Rock Climbing, Wildlife Photography, Badminton, Survival Skills

Introduction: My name is Colleen Murphy, I am a resolute, persistent, cherished, priceless, honest, valuable, unguarded person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.