header banner
Default

Volgens een ontwikkelaar die de broncode onderzoekt, heeft de Braziliaanse CBDC de mogelijkheid om rekeningen en geld te blokkeren


Table of Contents

Een blockchain-ontwikkelaar is in de broncode van de Braziliaanse Centrale Bank Digital Currency (CBDC) gedoken. Hij komt er achter dat hiermee geld en accounts bevroren kunnen worden.

Digitale real

VIDEO: PREPARE Yourself!! Digital ID & CBDC Are Closer Than You Think!!
Coin Bureau

Op 6 juli kwam de broncode van het digitale Braziliaanse real pilot online te staan op GitHub. De Braziliaanse centrale bank plaatste vier kernpunten over de testfase en sindsdien is er een discussie op gang gekomen.

Destijds is duidelijk gecommuniceerd dat het pilotproject betreft en alleen bedoeld is voor gebruik in een testomgeving. De “gepresenteerde architectuur” zou mogelijk nog aangepast worden.

Dat weerhield Pedro Magalhães er niet van om in de broncode te duiken. Met een slim staaltje 'reverse engineering' wist hij enkele features van de CBDC in kaart te brengen.

Het zou onder andere gaan om het bevriezen en deblokkeren van rekeningen, het verhogen en verlagen van saldi, het verplaatsen van valuta van het ene adres naar het andere en het aanmaken (minten) of verwijderen (burnen) van digitale reals die op een specifiek adres staan.

Kort gezegd: de software en computercode die de bank de controle over het geld van de gebruikers geeft.

Magalhães vertelt dat de centrale bank van Brazilië deze functies "waarschijnlijk" zal inzetten voor leningen met een onderpand. Het probleem is volgens de ontwikkelaar echter dat de code niet specifiek is geschreven voor dit soort omstandigheden. Het kan dus altijd tokens bevriezen:

“Het is één ding om DeFi-dingen te kunnen uitvoeren waarbij verschillende blockchains betrokken zijn. Iets heel anders is echter dat een instituut de mogelijkheid heeft om de balans op eigen initiatief te bevriezen, en dat is precies hoe ze de smart contracts hebben ontwikkeld."

De code is er dus al voor geschreven, maar nog niet duidelijk gecommuniceerd met de bevolking, aldus de Braziliaan. Op Twitter deelt hij meer zorgen.

Er is wel een voordeel: je zou de betaalde belastingen kunnen traceren, waardoor iedereen kan zien hoe het geld wordt toegewezen, zo schrijft Magalhães op LinkedIn.

De pilot voor de Digital Real draait naar verluidt op Hyperledger Besu, een private Ethereum Virtual Machine (EVM)-compatibele blockchain. Een eigen node kun je niet draaien zonder toestemming van de Banco Central do Brasil.

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Download onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Sources


Article information

Author: Tommy Graham

Last Updated: 1697972642

Views: 756

Rating: 4.2 / 5 (62 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tommy Graham

Birthday: 1997-11-02

Address: 93339 Stephen Trail, Williamburgh, WA 64583

Phone: +4127369815224825

Job: Chemical Engineer

Hobby: Metalworking, Whiskey Distilling, Puzzle Solving, Beekeeping, Quilting, Photography, Playing Guitar

Introduction: My name is Tommy Graham, I am a unyielding, ingenious, sincere, tenacious, honest, resolute, striking person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.