header banner
Default

Alışveriş sırasında IBAN dönemi: IBAN ile ödeme tehlikeli mi?


Table of Contents

  Alışverişte IBAN kullanımı yaygınlaşıyor. Esnaf, yüksek komisyonlar ve uzun geri ödeme süreleri nedeniyle kredi kartını tercih etmiyor.

  Son dönemde nakit yanında bir başka tercih de, IBAN üzerinden para yollayarak ödeme yapılması. Ancak bu yöntemin tüketiciler için bazı riskleri var.

  TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, "Tüketicilerimiz dükkanlarında fiilen mal ve hizmeti aldıklarında eğer IBAN ver diyorlarsa parayı rahatlıkla gönderebilirler dolandırılma riski ile karşı karşıya değildirler. Ama özellikle sanal ortamda IBAN'lara para göndermelerini hiçbir şekilde önermiyorum." uyarısında bulundu.

  Pek çok esnaf işyerine IBAN'ların olduğu karekodlu tabela koymaya başladı.

  Müşteri, karekodu okuttuğunda IBAN numarası anında telefona yükleniyor. Ödeme birkaç saniye içerisinde gerçekleşiyor.

  Ancak POS yerine IBAN kullanılması vergi kaybına neden olabilir.

  Ölmez, "Kredi kartı ile alışveriş yaparsanız onun fiş ve faturasını kesmek zorundadır ama bu vergi kaçağında pek akıllı işler yaptıklarını sanmıyorum çünkü IBAN'a giden parayı da maliyenin kontrol etmesi olanağı vardır. Havalenin açıklama kısmına alınan mal ve hizmetin nereden alındığını yazmasında yarar var." dedi.

  Sources


  Article information

  Author: Alyssa Wright

  Last Updated: 1698815642

  Views: 593

  Rating: 3.9 / 5 (72 voted)

  Reviews: 90% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Alyssa Wright

  Birthday: 1916-11-20

  Address: 3719 Madison Coves Suite 984, West Sarahchester, OK 60610

  Phone: +4594961270221422

  Job: Data Scientist

  Hobby: Chess, Orienteering, Dancing, Fishing, Kite Flying, Woodworking, Role-Playing Games

  Introduction: My name is Alyssa Wright, I am a variegated, enterprising, striking, sincere, clever, cherished, resolute person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.