header banner
Default

Vanwege de moeilijkheid van het minen kan Bitcoin zondagnacht met 9% stijgen - BLOX | Nieuws


Vannacht tussen 23:00 en 00:00 uur zal Bitcoin aanzienlijk stijgen. Nee, we doen hier geen voorspelling van de koers, het gaat om de moeilijkheid om Bitcoin te minen.

Volgens schattingen van BTC.com, Bitrawr, Luxor en Braiins zou de stijging ergens rond de 9% kunnen uitkomen. Deze cijfers kunnen tussen nu en vannacht nog veranderen, maar schattingen wijzen op een forse stijging.

Bitcoin en aantal miners

VIDEO:

Tijd voor een korte les Bitcoin minen. Hoe meer miners er zijn, des te meer computerkracht (en energie) er is op Bitcoin, des te veiliger het netwerk is. Dit geldt natuurlijk ook andersom, hoe minder miners er zijn, des te kwetsbaarder het Bitcoin netwerk.

Een hoge rekenkracht is belangrijk om het netwerk veilig te houden. Als iemand bitcoin wil ontregelen, dan moet die persoon 51% van de totale rekenkracht voor lange tijd beheren.

Hoe hoger de rekenkracht is, des te meer geld het kost om aan die 51% te komen, vanwege het omkopen van miners of juist om nieuwe miningmachines te kopen. En met de huidige prijzen kan je de energiekosten ook niet uitvlakken.

Hoe beïnvloedt de beschikbare rekenkracht dan de moeilijkheidsgraad om bitcoin te minen? Dat vergt wat uitleg.

Bitcoin en het heilige gemiddelde van 10 minuten

VIDEO:

Het protocol van Bitcoin is zo geschreven dat er gemiddeld elke 10 minuten een blok gemined wordt. Dit gemiddelde wordt gehandhaafd doordat de miningmoeilijkheid wordt aangepast aan de rekenkracht van het complete Bitcoin netwerk.

Om de 2016 geminede blokken (maal 10 minuten is ongeveer 2 weken) wordt beoordeeld of het gemiddelde van tien minuten nog gehaald wordt. Worden blokken te snel gevonden omdat de rekenkracht gegroeid is (meer miners dan 2 weken geleden)? Dan gaat de moeilijkheidsgraad omhoog.

Dat werkt ook andersom, duurt het gemiddeld langer dan 10 minuten om een blok toe te voegen aan de blockchain (minder miners dan 2 weken geleden)? Dan wordt de moeilijkheidsgraad naar beneden bijgesteld.

Rekenkracht bepaalt moeilijkheid Bitcoin

VIDEO:

De volgende twee grafieken laten zien hoe het aantal miners (rekenkracht) de moeilijkheidsgraad van Bitcoin beïnvloedt.

Rekenkracht Bitcoin

In november zagen we dat de rekenkracht hard daalde nadat de Bitcoin koers flink zakte door de val van crypto exchange FTX. Vervolgens kwam daar nog een grote sneeuwstorm in de VS halverwege december overheen waardoor miners gedwongen werden de machines uit te zetten.

De afgelopen maanden hebben veel miners moeten afschalen en dat zie in eerste instantie terug in de beschikbare rekenkracht en vervolgens ook in de moeilijkheidsgraad, die is gedaald in diezelfde tijd.

Moeilijkheid Bitcoin

Nu lijkt veel van die rekenkracht weer online te zijn gekomen, samen met nieuw geïmplementeerde en efficiëntere machines. Dat zie je aan de piek aan het einde van de eerste grafiek, die grafiek wordt realtime bijgewerkt. De tweede grafiek wordt elke twee weken bijgewerkt, daarom zie je veel rechte lijnen.

Verwacht vannacht een stijging op de tweede grafiek van 9%.

Economie blijft lastig voor Bitcoin mining

VIDEO:

De afgelopen week goed was voor de industrie: de Bitcoin koers steeg richting de 20.000 euro, en de aandelen van veel miningbedrijven staan weer in de plus. Maar dit verandert niets aan de moeilijke economische omstandigheden waar miners mee te maken hebben.

‘We zien geen verandering in de energiekosten in verband met mining … Er is niet veel winst tenzij je de meest efficiënte mining machines hebt,’ zegt Anthony Power, een mining analist. ‘Als je die niet hebt, verdien je waarschijnlijk niet genoeg geld om je kosten te dekken.’

Sources


Article information

Author: Melissa Salinas

Last Updated: 1700219162

Views: 994

Rating: 3.6 / 5 (86 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Melissa Salinas

Birthday: 2015-07-17

Address: 679 Bradford Springs Apt. 127, Flowersmouth, OK 23492

Phone: +3945295238358912

Job: SpaceX Engineer

Hobby: Chess, Skydiving, Stargazing, Fencing, Animation, Poker, Cycling

Introduction: My name is Melissa Salinas, I am a unyielding, cherished, artistic, forthright, Adventurous, sincere, resolved person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.